Our Model
" Je moet je werk ernstig doen, maar je mag nooit jezelf ernstig nemen!"
Christian Noël

"The War for Talent"

Bestaat die oorlog wel?
Net voor de eeuwwisseling werd deze term ingevoerd om organisaties er attent op te maken, dat ze oog moesten hebben voor het talent van hun medewerkers en dat het al dan niet kunnen aantrekken van relevant talent het voortbestaan van hun organisatie zwaar kon hypothekeren of garanderen.

Vroeger had men een vaag idee van wat men bedoelde met 'people are our most important asset'. Het was een mooi ogende en klinkende slogan, die vaak even snel hol bleek te zijn. Op vandaag bestaat er een diepe overtuiging, dat beter talent ook leidt naar een betere bedrijfsprestatie. Het zoeken, vinden en aantrekken van talentvolle medewerkers is niet langer de unieke verantwoordelijkheid van het HR Departement. Alle managers en leidinggevenden zijn medeverantwoordelijk voor het versterken van hun eigen talentpool. Bij de beste ondernemingen is "talent management" dan ook een centraal thema in de bedrijfsvoering. Wie deze "war for talent" echt wenst aan te gaan en er als overwinnaar wil uitkomen, wie zijn bedrijfsresultaten gevoelig wil verhogen, kan rekenen op de ondersteuning door "Talent in Progress".

Wie ervan uitgaat, dat de "war for talent" niet bestaat, voorbij is of van ondergeschikt belang is, willen we behoeden voor foutieve beslissingen met zware en verstrekkende gevolgen. Wie een lening wenst aan te gaan of op zoek gaat naar een krediet voor een nieuwe investering, maakt meestal heel goed zijn huiswerk. Onze Vlaamse taal staat bol van spreekwoorden en gezegden. Eéntje ervan luidt "hij maakt best zijn bed goed op". Hij contacteert kredietverstrekkers, vergelijkt tarieven en gevraagde zekerheden en waarborgen, berekent terugbetalingslasten en gaat zeker niet over één nacht ijs. Bij de aanwerving van medewerkers lijkt het er wel op of men niet beseft, dat iedere onderneming een zeer groot krediet neemt of een zware investering aangaat. Wanneer het bij een dergelijke investering tijdens de proefperiode misloopt, dan spreekt men makkelijk van een kost van 35 à 50.000 euro. Voor dergelijke bedragen doet men er best aan om de nodige garanties in te bouwen om succesvol te zijn.

Hoe kunnen we u helpen?
"Talent in Progress" staat in voor een professioneel uitgevoerde selectie of search. We zorgen voor "de juiste persoon op de juiste plaats in de juiste functie". We besteden erg veel aandacht aan het passen in de cultuur van de onderneming. Indien een kandidaat beschikt over de vereiste competenties, maar de "fit" met de bedrijfscultuur ontbreekt, dan is het risico te groot op mislukken.

We stellen, indien gepast, ook de mogelijkheid voor om openstaande functies via interim management in te vullen.